Aluminijske fasade

Sustav za fasade AW86B, u Unitized i "split wall" tipologijama izrade omogućuje ugradnju otvorljivih elemenata s paralelnim otvaranjem i otvaranjem prema van.

detaljnije

Sustav za fasade AW86S, u obje tipologije izrade, omogućuje ugradnju otvorljivih elemenata koji se ne razlikuju od ostalih dijelova fasade, s paralelnim otvaranjem i otvaranjem prema van.

detaljnije

Ovaj sustav aluminijskih profila za zaštitu od sunca koji se postavlja na fasadu znatno smanjuje insolaciju zgrade.

detaljnije

Ovaj sustav aluminijskih profila je pogodan za izradu ventiliranih fasada koje zimi održavaju višu temperaturu zidova, sličnu temperaturi zraka u unutrašnjem prostoru.

detaljnije

Serija profila SG50 kao osnovni sustav koristi istu mrežnu konstrukciju nosivih i poprečnih profila kao i serija SL50.

detaljnije

Serija aluminijskih profila SL50 uključuje profile raznih dimenzija i statičnosti ovisno o projektnim zahtjevima sa širinom prednje stranice od 50 mm.

detaljnije

Serija se sastoji od velikog broja profila za izradu nosive konstrukcije, širine 60 mm, između kojih je moguće odabrati statički najprihvatljivije presjeke sukladno zahtjevima projekta.

detaljnije

AluK SPV je sustav nosivih konstrukcija za fotonaponske module koje se nude u raznim izvedbama ovisno o zahtjevima projekata.

detaljnije

Serije profila za izradu kontinuiranih aluminijskih fasada vertikalnih, ravnih, kosih ili fasada poligonalnih linija te krovova, kupola i tunela sukladno potrebama najzahtjevnijih arhitektonskih projekata.