Pravila privatnosti

Privatnost i zaštita podataka na webu


OSOBNI PODACI KORISNIKA NAŠIH USLUGA

Aluk tim d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Garantiramo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu. Ni u kojem slučaju ne ustupamo, prosljeđujemo niti razmjenjujemo osobne podatke i e-mailove naših korisnika koje prikupimo preko web-a.

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Koristimo različite vrste kolačića:

Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.


Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.


Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica Aluk tima d.o.o. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

Aluk tim d.o.o. pohranje kolačiće u bazu i čuvamo ih najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama Aluk tima d.o.o. u bilo kojem trenutku ih možete promijeniti na linku: [link prema cookie consent boxu].
Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike:


Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Svoju privolu za korištenje kolačića možete ukinuti ili promjeniti na stranici s GDPR postavkama.

 

IP ADRESE

IP adrese su brojevi koji su jedinstveni za svako računalo trenutno priključeno na Internet. Koriste se za identifikaciju primatelja i pošiljatelja podataka preko interneta. Naš poslužitelj evidentira IP adresu Vašeg PC-a prilikom svake transakcije unutar rezervacijskog sustava zbog sigurnog prijenosa i zaštite od zlouporabe Vaših podataka. Osobni podaci korisnika nisu dostupni van rezervacijskog sustava.

 


 

Obavijest o privatnosti

 

ALUK TIM d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) prepoznaje važnost privatnosti osobnih podataka i u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.
Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate. Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka

 

1. OPSEG PRIMJENE

Ova obavijest odnosi se na naše zaposlenike koji su kod nas zaposleni temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu ili nekom drugom ugovoru.
Također obavijest se primjenjuje na sadašnje i buduće klijente koji koriste naše usluge i robe, ili su za njih zainteresirani.
Voditelj obrade je ALUK TIM d.o.o., Žegoti 10, 51215 Kastav i na sve primjenjuje jednake uvjete obrade.

 

2. KOJE PODATAKE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO PODATKE

Od Vas prikupljamo:
• Osobne podatke pomoću kojih Vas možemo identificirati
• Kontakt podatke
• Financijske podatke
• Videozapisi kretanja u javno dostupnim prostorima Društva
• Ostali podaci
• Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
• Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
• Načine korištenja Internet stranice Društva

Ove podatke koristimo u sljedeće svrhe:
• Za izvršavanje ugovornih obveza – isporuka robe i usluga, personaliziranije usluga i sl.
• Poštivanje pravnih obveza Društva – prijava zaposlenika nadležnim tijelima, obračun i isplata plaće i sl.
• Radi prikupljanja statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
• Za slanje promotivnih ponuda, newslettera i važnih informacija o ALUK TIMU d.o.o.

 

3. GDJE SE PODACI POHRANJUJU

Vaši podaci, u fizičkom ili elektroničkom obliku, pohranjuju se:
• na adresi Žegoti 10, 51215 Kastav
• na lokalnom serveru Žegoti 10, 51215 Kastav i/ili na cloud servisu Microsoft  OneDrive


4. PRAVA VAS KAO ISPITANIKA

• Pravo na pristup osobnim podacima - Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od ALUK TIM d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika
• Pravo na ispravak i pravo na brisanje - Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati od Službenika za zaštitu podataka da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.
• Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja  se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.
• Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.
• Pravo na prigovor – Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje nisu navedene u ovoj Obavijesti ili svrha obrade nije zakonski osnovana, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:
• pisanim putem na adresu: ALUK TIM d.o.o., Žegoti 10, HR-51215 Kastav, za Službenika za zaštitu podataka
• e-mailom na adresu: info@aluk.hr


Naš Službenik za zaštitu podataka informirati će Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

 


 

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (Privola)

 

Sigurnost podataka

AluK Tim d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

Voditelj zbirke osobnih podataka
AluK Tim d.o.o., kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani sa web stranice www.aluk.hr (dalje u tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni.

Korištenje web stranice od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te ćemo podatke takvih osoba izbrisati.

Davanje privole za obradu podataka

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno, ne prisiljeno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih tvrtki AluK Tim d.o.o. kao korisniku putem naše web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke putem naše web stranice.

Prihvaćanjem ove Izjave/privole i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u kontaktni obrazac, smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama tvrtke AluK Tim d.o.o., unaprjeđenje oglašavanja AluK Tim d.o.o. i istraživanje tržišta). Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu te zatražiti brisanje takvih podataka.

AluK Tim d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno navedenoj Uredbi i drugim pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. AluK Tim d.o.o. štiti privatnost posjetitelja svoje web stranice, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Obrade podataka uz privolu

Prijava za newsletter

Podaci navedeni kod prijave (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa) koriste se samo za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera. Pretplatu u svako doba možete povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na info@aluk.hr.

Svrha: dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama tvrtke AluK Tim d.o.o., unaprjeđenje oglašavanja tvrtke AluK Tim d.o.o.  i istraživanje tržišta

Pravna osnova: privola

Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče privola

Kolačići i Social Plug-ins

Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

Prava koja Vam pripadaju

Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka, ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka, ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, predati ćemo Vam na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

Pravo na prigovor

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti osobno ili poštom na navedenoj adresi sjedišta Voditelja zbirke odnosno upućivanjem elektroničke pošte na adresu info@aluk.hr
Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno ili poštom na navedenu adresu sjedišta tvrtke AluK Tim d.o.o., odnosno e-poštom na adresu: info@aluk.hr

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da AluK Tim d.o.o, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o našim novim uslugama i/ili proizvodima. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 16 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Datum početka primjene ovih pravila

Ova pravila o privatnosti i povjerljivosti podataka primjenjuju se od 24. svibnja 2018. nadalje, sve do opoziva od strane AluK-a.